>
0 تومان 0
جمع کل: 0 تومان
جمع قابل پرداخت: 0 تومان

دسته بندی ها

در این بخش مشاغلی وجود دارند که با سی تی مهر طرف قرارداد هستند و خدمات خود را با تخفیفات ویژه به مشترکین عرضه می نمایند.با ثبت نام رایگان در سی تی مهر از این مزایا بهرمند شوید.

آخرین لیست طرفین قرارداد با جزئیات خدمات ، آدرس و شماره تماس آنها در سایت ، اپلیکیشن ، تلگرام و سروش سی تی مهر ارائه می گردد که آدرس آن ها در بخش ارتباط با ما وجود دارد .

اگر چنانچه طرف قراردادی به تعهدات خود در قبال مشترکین و طرح پای بند نباشد پس از تائید در کمیسیون از طرح خارج و در لیست سیاه طرفین قرارداد قرار می گیرد یعنی طرف قرارداد مورد نظر از لیست طرفین قرارداد خارج می شوند و مشترکین برای پیشرفت طرح ملزم به عدم استفاده از آن طرف قرارداد می باشند. در ضمن در صورت استفاده  مشترکین از این نوع طرف قراردادها کاربری و کارت آنها برای همیشه مسدود می گردد .

لطفا در هنگام عدم خدمات یا مغایرت در خدمات از طرفین قرارداد فاکتور خرید را حتما تهیه نموده و تصویر آن را به واحد پشتیبانی ارسال کنید تا بررسی و هماهنگی های لازم انجام گردد و پس از تائید نهایی ازخدمات اعلام شده بهره مند شوید.( تخفیف عودت می گردد )