دفتر مرکزی ایرانسل میزبان گروه فرهنگی و ورزشی سی تی مهر با موضوع اهمیت ورزش و آرامش در محیط کار

دفتر مرکزی ایرانسل میزبان گروه فرهنگی و ورزشی سی تی مهر با موضوع اهمیت ورزش و آرامش در محیط کار 1397/11/11 18:45:00

روز دوشنبه مورخ هشتم بهمن 1397 دفتر مرکزی ایرانسل ایران در تهران میزبان گروه فرهنگی و ورزشی سی تی مهر بود و اقدامات این گروه برای کارکنان شرکت ایرانسل با موضوعات زیر برگزار شد.

ادامه مطلب