بسته ویژه  بیستانه بهمن ماه 98

بسته ویژه بیستانه بهمن ماه 98 1398/11/17 19:30:00

توزیع بستـه ویژه بیستانه بهمن ماه 98 که شامل 10 کالا می باشد از بیستم بهمن ماه آغاز میشود و تا تاریخ بیست و پنجم ام بهمن یا با توجه به تعداد محدود بسته ها تا پایان تعداد بسته ها ادامه خواهد داشت.

ادامه مطلب


بسته ویژه  بیستانه دیماه 98

بسته ویژه بیستانه دیماه 98 1398/10/16 00:00:00

توزیع بستـه ویژه بیستانه دیماه 98 که شامل 14 کالا می باشد از بیستم دیماه آغاز میشود و تا تاریخ بیست و پنجم ام دیماه یا با توجه به تعداد محدود بسته ها تا پایان تعداد بسته ها ادامه خواهد داشت.

ادامه مطلب