بسته ویژه  بیستانه دیماه 98

بسته ویژه بیستانه دیماه 98 1398/10/16 00:00:00

توزیع بستـه ویژه بیستانه دیماه 98 که شامل 14 کالا می باشد از بیستم دیماه آغاز میشود و تا تاریخ بیست و پنجم ام دیماه یا با توجه به تعداد محدود بسته ها تا پایان تعداد بسته ها ادامه خواهد داشت.

ادامه مطلب