5.00 امتیاز از 2 رای

پولشویی چیست، شرایط و میزان مجازات قانونی آن

پولشویی  چیست:

پولشویی فرآیندی است که طی آن درآمد های نامشروع حاصل از اعمال مجرمانه شسته شده و ظاهری پاک و محصول اعمال قانونی به آن داده می شود تا ردیابی منشاء درآمد ها دشوار گردد.

مراحل پولشویی:

مرحله پیش شستشو:

منظور مرحله سرمایه گذاری و استقرار و جایابی درآمد نامشروع می باشد.

مرحله شستشو:

مرحله تبدیل و لایه گذاری یا لایه لایه کردن درآمد نامشروع می باشد.

مرحله تبدیل یا خشکاندن:

مرحله یکپارچه سازی و ادغام به نحوی که منافع ناشی از پول کثیف شسته شده به سیستم مالی باز می گردد

نکته:

برای تحقق این جرم از طریق تبدیل، مبادله یا انتقال عواید، این اقدامات باید به منظور پنهان کردن منشاء غیر قانونی عواید صورت گرفته باشد.

مجازات پولشویی:

  1. استرداد درآمد و عواید حاصل از جرم مشتمل بر اصل و منفعت حاصل.
  2. جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید حاصل از جرم.

مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به این جرم:

مطابق ماده ۱۱ این قانون شعبی از دادگاه های عمومی تهران و در صورت نیاز در مراکز استان ها به امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرایم مرتبط اختصاص می یابد.

 

توجه:

با توجه به بند (ذ) تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ انتشار حکم محکومیت این جرم در روزنامه های کثیر الانتشار ملی به شرطی است که مبلغ   یک میلیارد ریال باشد.

 

مهم:

با توجه به بند ج ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صدور حکم در این جرم و شروع به جرم غیر قابل تعویق و غیر قابل تعلیق می باشد به شرطی که بیش از  صد میلیون ریال باشد.

مطابق ماده ۹ این ماده:

مرتکبین جرم پولشویی علاوه بر استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن به جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید حاصل از جرم محکوم می شوند.

عنصرمادی این جرم:

  1. رفتار فیزیکی.
  2. تحصیل مال.
  3. مقید به نتیجه بودن.
  4. پنهانی بودن.
  5. سوء نیت عام و خاص

 

تهیه شده توسط:

سایت سی تی مهر/ بخش کافه خبر/ حقوقی

www.CTMehr.com

کانال :

https://t.me/CTMehr


نظرات خود را با ما درمیان بگذارید
ابتدا وارد شوید