5.00 امتیاز از 4 رای

(10 درصد تخفیف برای خرید نقدی ) سایر محصولات

تولید ارده و روغن کنجد ممتاز ،آران و بیدگل ، میدان آزادگان ، بلوار آیت اله عاملی ، نرسیده به خیابان شهید صبوری


5.00 امتیاز از 4 رای

(15 درصد تخفیف برای خرید نقدی ) روغن کنجد

تولید ارده و روغن کنجد ممتاز ،آران و بیدگل ، میدان آزادگان ، بلوار آیت اله عاملی ، نرسیده به خیابان شهید صبوری