5.00 امتیاز از 1 رای

(6 درصد تخفیف برای خرید نقدی ) انواع غذا

رستوران آهویی ،کاشان ، خیابان کارگر ، روبروی پارک بهاران


4.33 امتیاز از 9 رای

(8 درصد تخفیف برای خرید نقدی ) انواع غذا

رستوران و آشپزخانه فرهنگیان ،آران و بیدگل ، خیابان جمهوری ، جنب اداره مخابرات


5.00 امتیاز از 7 رای

(8 درصد تخفیف برای خرید نقدی ) آشپزخانه جوان 2

آشپزخانه جوان ( ارباب ) ،آران و بیدگل ، شهرک صباحی ، بلوار 1 ،فرعی هیئت امنا