5.00 امتیاز از 1 رای

(10 درصد تخفیف برای خرید نقدی ) خدمات بهمن و اسفند

قالیشویی هلال (کاشان) ،کاشان ، میدان مدخل ، ابتدای بلوار شهدای نوش آباد


5.00 امتیاز از 1 رای

(15 درصد تخفیف برای خرید نقدی ) خدمات فروردین الی دی

قالیشویی هلال (کاشان) ،کاشان ، میدان مدخل ، ابتدای بلوار شهدای نوش آباد


5.00 امتیاز از 6 رای

(10 درصد تخفیف برای خرید نقدی ) خدمات بهمن و اسفند

قالیشویی هلال ،آران و بیدگل ، بلوار دکتر عظیمی ، جنب کوچه اول بعد از کارخانه یخ


5.00 امتیاز از 6 رای

(15 درصد تخفیف برای خرید نقدی ) خدمات فروردین الی دی

قالیشویی هلال ،آران و بیدگل ، بلوار دکتر عظیمی ، جنب کوچه اول بعد از کارخانه یخ