4.83 امتیاز از 6 رای

(10 درصد تخفیف برای خرید نقدی ) انواع سبزیجات و سایر محصولات

شرکت برگ سبز سیلک ،آران و بیدگل ، بلوار آیت اله عاملی ، خیابان شهید قاسم عربیان ، روبروی امور مالیاتی


4.83 امتیاز از 6 رای

(30 درصد تخفیف برای خرید نقدی ) ترشیجات

شرکت برگ سبز سیلک ،آران و بیدگل ، بلوار آیت اله عاملی ، خیابان شهید قاسم عربیان ، روبروی امور مالیاتی