5.00 امتیاز از 4 رای

(25 درصد تخفیف برای خرید نقدی ) ویزیت

مرکز مشاوره آتاو-دکترغلامعباس کوچکی ،کاشان ، دانشگاه آزاد کاشان،جنب نگهبانی،مرکز رشد آتاو


5.00 امتیاز از 3 رای

(30 درصد تخفیف برای خرید نقدی ) ویزیت

خانم راضیه حاذق فر (لیسانس عالی مامایی) ،آران و بیدگل ، ابتدای خیابان شهدا ، جنب نماز جمعه


5.00 امتیاز از 9 رای

(10 درصد تخفیف برای خرید نقدی ) خدمات آزمایشگاهی با دفترچه بیمه

آزمایشگاه سینا ،آران و بیدگل ، خیابان شهدا ، جنب درمانگاه فرهنگیان


5.00 امتیاز از 10 رای

(5 درصد تخفیف برای خرید نقدی ) داروخانه شبانه روزی قانون

داروخانه شبانه روزی قانون ،کاشان ، خیابان بهشتی ، بالاتر از سپاه پاسداران


5.00 امتیاز از 9 رای

(15 درصد تخفیف برای خرید نقدی ) خدمات آزمایشگاهی بدون دفترچه بیمه

آزمایشگاه سینا ،آران و بیدگل ، خیابان شهدا ، جنب درمانگاه فرهنگیان


5.00 امتیاز از 4 رای

(15 درصد تخفیف برای خرید نقدی ) عطاری و گیاهان دارویی

گیاهان دارویی بوعلی سینا ،آران و بیدگل ، بلوارآیت اله عاملی ، خیابان شهید قاسم عربیان ، روبروی تامین اجتماعی


5.00 امتیاز از 7 رای

(13 درصد تخفیف برای خرید نقدی ) کالای پزشکی

داروخانه محمدگل ،آران و بیدگل ، خیابان محمدهلال،روبروی خیابان وشاد


5.00 امتیاز از 7 رای

(8 درصد تخفیف برای خرید نقدی ) آرایشی و بهداشتی

داروخانه محمدگل ،آران و بیدگل ، خیابان محمدهلال،روبروی خیابان وشاد


5.00 امتیاز از 7 رای

(4 درصد تخفیف برای خرید نقدی ) دارو

داروخانه محمدگل ،آران و بیدگل ، خیابان محمدهلال،روبروی خیابان وشاد


5.00 امتیاز از 6 رای

(13 درصد تخفیف برای خرید نقدی ) کالای پزشکی

داروخانه دکتر اکرمی ،آران و بیدگل ، میدان شهداء ، روبروی مسجد محقق


5.00 امتیاز از 6 رای

(8 درصد تخفیف برای خرید نقدی ) آرایشی و بهداشتی

داروخانه دکتر اکرمی ،آران و بیدگل ، میدان شهداء ، روبروی مسجد محقق


5.00 امتیاز از 6 رای

(4 درصد تخفیف برای خرید نقدی ) دارو

داروخانه دکتر اکرمی ،آران و بیدگل ، میدان شهداء ، روبروی مسجد محقق