0 امتیاز از 0 رای

  مدرسه پسرانه شهید سجادی (ابتدایی دوره اول و دوره دوم)

نوش آباد ، بلوار معلم ، خیابان شهید قریشی

اعتبار :


0 امتیاز از 0 رای

  مدرسه پسرانه زنده یاد عظیمی (ابتدایی دوره دوم)

آران و بیدگل ، میدان امام حسن مجتبی (ع) ، خیابان ولیعصر

اعتبار :


0 امتیاز از 0 رای

  مدرسه دخترانه شهید اشنویی (ابتدایی دوره اول و دوره دوم)

نوش آباد ، خیابان امام خمینی (ره)

اعتبار :


0 امتیاز از 0 رای

  مدرسه پسرانه شهید راحمی (ابتدایی دوره اول و دوره دوم)

نوش آباد ، بلوار کشاورز ، خیابان شهید دهقانی

اعتبار :


0 امتیاز از 0 رای

  مدرسه پسرانه شهید رمضانی (ابتدایی دوره اول و دوره دوم)

ابوزیدآباد ، انتهای خیابان امام خمینی (ره)

اعتبار :


0 امتیاز از 0 رای

  مدرسه پسرانه و دخترانه شهید میرزایی ( دوره اول و دوره دوم)

سفید شهر ، علی آباد ، خیابان دوستی

اعتبار :


0 امتیاز از 0 رای

  مدرسه پسرانه و دخترانه شهید رجایی (دوره اول و دوره دوم)

سفید شهر ، علی آباد ، خیابان شهید موسوی

اعتبار :


0 امتیاز از 0 رای

  مدرسه دخترانه حضرت معصومه (س) (ابتدایی دوره اول و دوره دوم)

ابوزیدآباد ، خیابان صفویه ، جنب کاروانسرای عباسی

اعتبار :


0 امتیاز از 0 رای

  مدرسه پسرانه سعدی (ابتدایی دوره اول و دوره دوم)

سفید شهر ، خیابان 22 بهمن

اعتبار :


0 امتیاز از 0 رای

  مدرسه دخترانه شهید بی غم (ابتدایی دوره اول و دوره دوم)

ابوزیدآباد ، روستای کاغذی

اعتبار :


0 امتیاز از 0 رای

  مدرسه شهید تقوی شاد (ابتدایی دوره اول و دوره دوم)

نوش آباد ، میدان شهدا ، ابتدای بلوار جلال زادگان

اعتبار :


0 امتیاز از 0 رای

  مدرسه دخترانه برکت (ابتدایی دوره اول و دوره دوم)

ابوزیدآباد ، انتهای خیابان امام خمینی (ره)

اعتبار :


0 امتیاز از 0 رای

  مدرسه دخترانه امام صادق (ع) (ابتدایی دوره اول و دوره دوم)

سفید شهر ، بلوار ملا محمد نصر آبادی

اعتبار :


0 امتیاز از 0 رای

  مدرسه پسرانه زنده یاد قندی (ابتدایی دوره اول و دوره دوم)

ابوزیدآباد ، بلوار شهید مطهری

اعتبار :


0 امتیاز از 0 رای

  مدرسه پسرانه قمربنی هاشم (ع) (ابتدایی دوره اول و دوره دوم)

ابوزیدآباد ، روستای کاغدی

اعتبار :


0 امتیاز از 0 رای

  مدرسه دخترانه حاج رضا شبان (ابتدایی دوره دوم)

آران و بیدگل ، میدان امام حسن مجتبی ، خیابان حضرت محمد هلال ، ابتدای خیابان چهارسوق

اعتبار :


5.00 امتیاز از 2 رای

  مدرسه استثنائی امید (ابتدایی دوره اول و دوره دوم)

آران و بیدگل ، خیابان امیر کبیر ، خیابان امید

اعتبار :


5.00 امتیاز از 2 رای

  مدرسه پسرانه بانو سره 1 (ابتدایی دوره اول و دوره دوم)

آران و بیدگل ، بلوار هفت امامزاده ، خیابان شهید شاگردیان

اعتبار :


5.00 امتیاز از 2 رای

  مدرسه پسرانه ارباب رحیم هاشمی (ابتدایی دوره اول و دوره دوم)

آران و بیدگل ، بلوار مالک اشتر ، روبروی خیابان امیرالمومنین

اعتبار :


5.00 امتیاز از 2 رای

  مدرسه پسرانه غیرانتفاعی گل نرگس (پیش دبستانی و ابتدایی)

آران و بیدگل ، بلوار آیت اله عاملی ، خیابان شهید کوچه اندیشه هشتم ، خیابان شهید صبوری

اعتبار : 1400/01/01