5.00 امتیاز از 3 رای

  مرکز رباتیک کاشان *

کاشان ، میدان معلم ، بلوار مطهری ، ابتدای بریدگی ، روبه روی بانک ایران زمین ، طبقه زیر زمین

اعتبار : 1400/01/01