0 امتیاز از 0 رای

  مدرسه پسرانه و دخترانه شهید رجایی (دوره اول و دوره دوم)

سفید شهر ، علی آباد ، خیابان شهید موسوی

اعتبار :


0 امتیاز از 0 رای

  مدرسه دخترانه حضرت معصومه (س) (ابتدایی دوره اول و دوره دوم)

ابوزیدآباد ، خیابان صفویه ، جنب کاروانسرای عباسی

اعتبار :


0 امتیاز از 0 رای

  مدرسه پسرانه سعدی (ابتدایی دوره اول و دوره دوم)

سفید شهر ، خیابان 22 بهمن

اعتبار :


0 امتیاز از 0 رای

  مدرسه دخترانه شهید بی غم (ابتدایی دوره اول و دوره دوم)

ابوزیدآباد ، روستای کاغذی

اعتبار :


0 امتیاز از 0 رای

  مدرسه شهید تقوی شاد (ابتدایی دوره اول و دوره دوم)

نوش آباد ، میدان شهدا ، ابتدای بلوار جلال زادگان

اعتبار :


0 امتیاز از 0 رای

  مدرسه دخترانه برکت (ابتدایی دوره اول و دوره دوم)

ابوزیدآباد ، انتهای خیابان امام خمینی (ره)

اعتبار :


0 امتیاز از 0 رای

  مدرسه دخترانه امام صادق (ع) (ابتدایی دوره اول و دوره دوم)

سفید شهر ، بلوار ملا محمد نصر آبادی

اعتبار :


0 امتیاز از 0 رای

  مدرسه پسرانه زنده یاد قندی (ابتدایی دوره اول و دوره دوم)

ابوزیدآباد ، بلوار شهید مطهری

اعتبار :


0 امتیاز از 0 رای

  مدرسه پسرانه قمربنی هاشم (ع) (ابتدایی دوره اول و دوره دوم)

ابوزیدآباد ، روستای کاغدی

اعتبار :


5.00 امتیاز از 2 رای

  آموزشگاه رانندگی رخشماه*

کاشان ، بلوار شهید خادمی ، جنب فرمانداری

اعتبار : 1399/07/18


5.00 امتیاز از 1 رای

  مدرسه پسرانه مرحوم حاج محمد شبان (متوسطه اول)

آران و بیدگل ، بلوار آیت اله عاملی ، خیابان پاسداران ، جنب فنی و حرفه ای

اعتبار :


5.00 امتیاز از 1 رای

  مدرسه دخترانه پیامبر اعظم (ص) (متوسطه اول)

آران و بیدگل ، میدان امام خمینی ، خیابان امام خمینی ، خیابان رسالت

اعتبار :


5.00 امتیاز از 1 رای

  مدرسه دخترانه شهید مصطفی خمینی(متوسطه اول)

آران و بیدگل ، بلوار گلستان ، خیابان میرعماد

اعتبار :


5.00 امتیاز از 1 رای

  مدرسه پسرانه امام حسین (ع) (متوسطه اول)

آران و بیدگل ، میدان امام خمینی ، خیابان امام خمینی ، خیابان شهید رزاق زاده

اعتبار :


5.00 امتیاز از 1 رای

  مدرسه پسرانه شهید علی خدمتی (متوسطه اول)

آران و بیدگل ، میدان شهدا ، خیابان خاتم النبیاء

اعتبار :


5.00 امتیاز از 1 رای

  مدرسه پسرانه شهدای هاشمیه (متوسه اول)

آران و بیدگل ، میدان شهید روحانی ، بلوار گلستان

اعتبار :


5.00 امتیاز از 1 رای

  مدرسه پسرانه شهید اژه ای (متوسطه اول)

آران و بیدگل ، میدان پانزده خرداد ، انتهای خیابان حضرت اباالفضل

اعتبار :


5.00 امتیاز از 2 رای

  مدرسه استثنائی امید (ابتدایی دوره اول و دوره دوم)

آران و بیدگل ، خیابان امیر کبیر ، خیابان امید

اعتبار :


5.00 امتیاز از 2 رای

  مدرسه پسرانه بانو سره 1 (ابتدایی دوره اول و دوره دوم)

آران و بیدگل ، بلوار هفت امامزاده ، خیابان شهید شاگردیان

اعتبار :


5.00 امتیاز از 2 رای

  مدرسه دخترانه شهید مدرس (ابتدایی دوره اول)

آران و بیدگل ، خیابان حضرت محمد هلال ، خیابان وشاد

اعتبار :