5.00 امتیاز از 1 رای

  مدرسه پسرانه شهید اژه ای (متوسطه اول)

آران و بیدگل ، میدان پانزده خرداد ، انتهای خیابان حضرت اباالفضل

اعتبار :


5.00 امتیاز از 2 رای

  مدرسه استثنائی امید (ابتدایی دوره اول و دوره دوم)

آران و بیدگل ، خیابان امیر کبیر ، خیابان امید

اعتبار :


5.00 امتیاز از 2 رای

  مدرسه پسرانه بانو سره 1 (ابتدایی دوره اول و دوره دوم)

آران و بیدگل ، بلوار هفت امامزاده ، خیابان شهید شاگردیان

اعتبار :


5.00 امتیاز از 2 رای

  مدرسه دخترانه شهید مدرس (ابتدایی دوره اول)

آران و بیدگل ، خیابان حضرت محمد هلال ، خیابان وشاد

اعتبار :


5.00 امتیاز از 2 رای

  مدرسه دخترانه امام زمان (عج) (متوسطه اول)

آران و بیدگل ، بلوار دانشگاه

اعتبار :


5.00 امتیاز از 2 رای

  مدرسه دخترانه فرقانی(متوسطه اول)

آران و بیدگل ، خیابان محمد هلال ، خیابان وشاد ، میدان شهیدان قندیانی

اعتبار :


5.00 امتیاز از 2 رای

  مدرسه دخترانه محمد رضا ابریشم چی (متوسطه دوم)

آران و بیدگل ، میدان امام خمینی ، خیابان امام خمینی

اعتبار :


5.00 امتیاز از 2 رای

  مدرسه دخترانه امام خامنه ای (هنرستان)

آران و بیدگل ، خیابان شهدا ، خیابان شهید ماشااله حسینی

اعتبار :


5.00 امتیاز از 2 رای

  مدرسه دخترانه شهید صالح یار (هنرستان کار و دانش)

آران و بیدگل ، خیابان شهید نواب صفوی ، خیابان سلمان فارسی ، کوچه شهید عباس نوحیان

اعتبار :


5.00 امتیاز از 1 رای

  مدرسه دخترانه شهید شمس الدین (متوسطه دوم)

آران و بیدگل ، میدان آزادگان و بلوار آیت اله عاملی

اعتبار :


5.00 امتیاز از 2 رای

  مدرسه دخترانه شهیدان جندقیان (متوسطه دوم)

آران و بیدگل ، میدان شهدا

اعتبار :


5.00 امتیاز از 2 رای

  مدرسه پسرانه علامه طباطبایی (هنرستان فنی و حرفه ای)

آران و بیدگل ، میدان امام حسن مجتبی ، خیابان ولیعصر

اعتبار :


5.00 امتیاز از 2 رای

  مدرسه پسرانه شهید حسن خدمتی (متوسطه دوم)

آران و بیدگل ، میدان معین آباد ، خیابان صباحی شرقی

اعتبار :


5.00 امتیاز از 1 رای

  مدرسه پسرانه شهیدان عبداللهی (متوسطه دوم)

آران و بیدگل ، میدان سپاه ، خیابان زینبیه

اعتبار :


5.00 امتیاز از 1 رای

  مدرسه پسرانه شهدای دهنو (متوسطه دوره دوم)

آران و بیدگل ، میدان پانزده خرداد ، خیابان حضرت اباالفضل (ع)

اعتبار : 1400/01/01


5.00 امتیاز از 2 رای

  مدرسه غیرانتفاعی پسرانه و عصر انتظار (پیش دبستانی و ابتدایی)

آران و بیدگل ، خیابان شهید مفتح ، خیابان مصلی ، داخل پایگاه شهید چمران

اعتبار : 1400/01/01


5.00 امتیاز از 2 رای

  مدرسه پسرانه ارباب رحیم هاشمی (ابتدایی دوره اول و دوره دوم)

آران و بیدگل ، بلوار مالک اشتر ، روبروی خیابان امیرالمومنین

اعتبار :


5.00 امتیاز از 2 رای

  مدرسه پسرانه غیرانتفاعی گل نرگس (پیش دبستانی و ابتدایی)

آران و بیدگل ، بلوار آیت اله عاملی ، خیابان شهید کوچه اندیشه هشتم ، خیابان شهید صبوری

اعتبار : 1400/01/01


5.00 امتیاز از 2 رای

  مدرسه پسرانه شهید نیکبخت (متوسطه اول )

آران و بیدگل ، خیابان بیست و دوم بهمن ، خیابان هفت امامزاده

اعتبار :


5.00 امتیاز از 2 رای

  مدرسه دخترانه ادب (متوسطه اول)

آران و بیدگل ، میدان آزادگان ، ابتدای بلوار شهید مطهری

اعتبار :