5.00 امتیاز از 1 رای

  مدرسه پسرانه غیرانتفاعی مهاد 4 (ابتدایی دوره اول و دوره دوم)

آران و بیدگل ، میدان امام خمینی ، خیابان واصف ، خیابان اباذر

اعتبار :


5.00 امتیاز از 1 رای

  مدرسه پسرانه اکرمیان ( هنرستان کار و دانش)

آران و بیدگل ، خیابان حضرت محمد هلال ، خیابان وشاد ، خیابان حجتیه

اعتبار :


5.00 امتیاز از 1 رای

  مدرسه دخترانه حضرت فاطمه زهرا (س) (متوسطه اول)

آران و بیدگل ، میدان امام خمینی ، خیابان امام خمینی

اعتبار :


5.00 امتیاز از 1 رای

  مدرسه پسرانه خسروی حسینی (متوسطه اول)

آران و بیدگل ، خیابان عباس آباد ، سه راهی خیابان شهید ملکیان

اعتبار :


5.00 امتیاز از 1 رای

  مدرسه پسرانه 15 خرداد (متوسطه اول)

آران و بیدگل ، میدان آزادگان ، خیابان امیرکبیر ، خیابان امید

اعتبار :


5.00 امتیاز از 1 رای

  مدرسه پسرانه آزادگان (متوسطه اول)

آران و بیدگل ، خیابان شهید مفتح ، خیابان مصلی

اعتبار :


5.00 امتیاز از 1 رای

  مدرسه دخترانه آیت الله کاشانی (متوسطه اول)

آران و بیدگل ، خیابان شهید مفتح ، خیابان مصلی

اعتبار :


5.00 امتیاز از 1 رای

  مدرسه دخترانه شهید فکری (ابتدایی دوره اول و دوره دوم)

نوش آباد ، منطقه شهید منتظری ، کوچه شهید دهقانی

اعتبار :


5.00 امتیاز از 1 رای

  مدرسه دخترانه شهید صالحی (ابتدایی دوره اول و دوره دوم)

آران و بیدگل ، میدان امام خمینی ،بلوار امام خمینی ، کوچه ولایت بیست وهشتم

اعتبار :


5.00 امتیاز از 2 رای

  مدرسه پسرانه نشاط (ابتدایی دوره اول و دوره دوم)

آران و بیدگل ، میدان آزادگان ، خیابان امیرکبیر ، خیابان امید

اعتبار : 1400/01/01


5.00 امتیاز از 1 رای

  مدرسه پسرانه صباحی (ابتدایی دوره اول و دوره دوم)

آران و بیدگل ، میدان شهدا ، کوچه جنب ستاد نماز جمعه

اعتبار :


5.00 امتیاز از 2 رای

  مدرسه دخترانه غیرانتفاعی کوثر (پیش دبستانی و ابتدایی)

آران و بیدگل ، خیابان زینبیه ، کوچه حجاب هفتم

اعتبار : 1400/01/01


5.00 امتیاز از 2 رای

  مدرسه پسرانه غیرانتفاعی ریحانه بهشت (پیش دبستانی و ابتدایی)

آران و بیدگل ، بلوار آیت اله عاملی ، کوچه اندیشه پنجم

اعتبار : 1400/01/01


5.00 امتیاز از 2 رای

  مسجد و مدرسه علمیه امام خمینی (ره)

کاشان ، خیابان محتشم

اعتبار : 1400/01/01


5.00 امتیاز از 1 رای

  مدرسه دخترانه شهید خادم پور (ابتدایی دوره اول و دوره دوم)

آران و بیدگل ، خیابان زینبیه ، خیابان ملا محمد علی

اعتبار :


5.00 امتیاز از 1 رای

  مدرسه دخترانه فاطمه ابریشم چی (ابتدایی دوره اول و دوره دوم)

آران و بیدگل ، میدان امام خمینی ، خیابان شهید رجایی

اعتبار :


5.00 امتیاز از 1 رای

  مدرسه پسرانه شهیدان غفوره (ابتدایی دوره دوم)

آران و بیدگل ، میدان امام حسن ، خیابان ولیعصر

اعتبار :


5.00 امتیاز از 1 رای

  مدرسه پسرانه شهید مطهری (ابتدایی دوره اول)

آران و بیدگل ، خیابان زینبیه ، خیابان ملامحمد علی

اعتبار :


5.00 امتیاز از 2 رای

  مدرسه دخترانه شهید مفتح (ابتدایی دوره اول و دوره دوم)

آران و بیدگل ، خیابان بابا یعقوب ، روبروی سه راهی خیابان شهید رسول اف

اعتبار :


5.00 امتیاز از 1 رای

  مدرسه پسرانه شهیدان شبانپور (ابتدایی دوره دوم)

آران و بیدگل ، خیابان عباس آباد ، ابتدای خیابان شهید ملکیان

اعتبار :