>
0 تومان 0
جمع کل: 0 تومان
جمع قابل پرداخت: 0 تومان

دسته بندی ها

الف: قرعه کشی ها با اعلام قبلی انجام می گیرد که مشترکین با امتیازات خود در قرعه کشی شرکت می کنند.( امتیاز بیشتر = شانس برنده شدن بیشتر) و همچنین اعضای کانال و گروه نیز در قرعه کشی شرکت می نمایند لذا یک مشترک می تواند سایر اعضای خانواده خود را عضو گروه و کانال نماید تا شانس برنده شدن بیشتری داشته باشد.

ب: جوایز آن ها در سایت ، اپلیکیشن ، تلگرام ، سروش ، اینستاگرام و آپارات  سی تی مهر اعلام می گردد.