5.00 امتیاز از 2 رای

  خیاطی نگین

آران و بیدگل ، خیابان مصلی ، جنب پایگاه چمران

اعتبار : 1399/06/06


5.00 امتیاز از 3 رای

  خیاطی و تعمیرات لباس خوبی

آران و بیدگل ، میدان سپاه ، خیابان زینبیه ، جنب کوچه حجاب نهم

اعتبار : 1399/10/10


5.00 امتیاز از 1 رای

  چرم هلال

آران و بیدگل ، خیابان زینبیه ، ابتدای کوچه حجاب هفتم

اعتبار : 1399/09/21


5.00 امتیاز از 2 رای

  خیاطی مروارید

آران و بیدگل ، خیابان امام رضا ، روبروی اتو سرویس هلال

اعتبار : 1399/09/01


5.00 امتیاز از 1 رای

  خیاطی سعادت

آران و بیدگل ، میدان سپاه ، خیابان فرهنگ

اعتبار : 1399/08/29


5.00 امتیاز از 3 رای

  خیاطی محمد

آران و بیدگل ، خیابان 22 بهمن ، جنب کوچه اهل بیت هفتم

اعتبار : 1399/08/16


5.00 امتیاز از 3 رای

  خیاطی نیما

آران و بیدگل ، میدان سپاه ، خیابان جمهوری ، روبروی کوچه بهار دوم

اعتبار : 1399/08/15


5.00 امتیاز از 3 رای

  خیاطی مدبر

آران و بیدگل ، سه راه بندشاهی ،ابتدای خیابان سلمقان

اعتبار : 1399/08/10