>
0 تومان 0
جمع کل: 0 تومان
جمع قابل پرداخت: 0 تومان

دسته بندی ها


5.00 امتیاز از 1 رای

  خیاط اللهیار ۷۸

کاشان ، چهارراه امیریه.بلوارنماز.بن بست اذان ۱۵کارگاه

اعتبار : نامحدود


5.00 امتیاز از 3 رای

  خیاطی مدبر

آران و بیدگل ، سه راه بندشاهی ،ابتدای خیابان سلمقان

اعتبار: 1403/01/02


5.00 امتیاز از 3 رای

  خیاطی نیما

آران و بیدگل ، میدان سپاه ، خیابان جمهوری ، روبروی کوچه بهار دوم

اعتبار: 1403/01/02


5.00 امتیاز از 2 رای

  خیاطی مروارید

آران و بیدگل ، خیابان امام رضا ، روبروی اتو سرویس هلال

اعتبار: 1403/01/02


5.00 امتیاز از 3 رای

  خیاطی و تعمیرات لباس خوبی

آران و بیدگل ، میدان سپاه ، خیابان زینبیه ، جنب کوچه حجاب نهم

اعتبار: 1403/01/02


5.00 امتیاز از 1 رای

  خیاطی سعادت

آران و بیدگل ، میدان سپاه ، خیابان فرهنگ

اعتبار: 1403/01/02


5.00 امتیاز از 3 رای

  خیاطی محمد

آران و بیدگل ، خیابان 22 بهمن ، جنب کوچه اهل بیت هفتم

اعتبار: 1403/01/02


5.00 امتیاز از 1 رای

  چرم هلال

آران و بیدگل ، خیابان زینبیه ، ابتدای کوچه حجاب هفتم

اعتبار: 1403/01/02


5.00 امتیاز از 2 رای

  خیاطی نگین

آران و بیدگل ، خیابان مصلی ، جنب پایگاه چمران

اعتبار: 1403/01/02