5.00 امتیاز از 2 رای

  تصفیه آب بندشاهی

آران و بیدگل ، میدان شهید بهشتی ، بلوار مطهری ، حد فاصل کوچه هفتم ونهم

اعتبار : 1399/07/10


5.00 امتیاز از 1 رای

  تصیفه آب سید #

کاشان ، سیار

اعتبار : 1399/09/20


5.00 امتیاز از 3 رای

  آب تصفیه فرات

آران و بیدگل ، خیابان امام خمینی، روبروی بانک ملی شعبه بیدگل

اعتبار : 1399/08/03