5.00 امتیاز از 3 رای

  آب تصفیه فرات

آران و بیدگل ، خیابان امام خمینی، روبروی بانک ملی شعبه بیدگل

اعتبار : 1400/01/01


5.00 امتیاز از 1 رای

  آب تصفیه باب المراد

آران و بیدگل ، میدان بسیج ، ابتدای خیابان شهید عنایتی

اعتبار : 1400/01/01


5.00 امتیاز از 1 رای

  تصیفه آب سید #

کاشان ، سیار

اعتبار : 1400/01/01


0 امتیاز از 0 رای

  تصفیه آب مروارید

کاشان ، بلوار شهید مطهری ، جنب رستوران جوان

اعتبار : 1400/01/01


5.00 امتیاز از 2 رای

  تصفیه آب بندشاهی

آران و بیدگل ، میدان شهید بهشتی ، بلوار مطهری ، حد فاصل کوچه هفتم ونهم

اعتبار : 1400/01/01