5.00 امتیاز از 2 رای

  کارواش تشریفات

آران و بیدگل ، ابتدای بلوار دانشگاه

اعتبار : 1400/01/01


5.00 امتیاز از 1 رای

  کارواش پرشین

آران و بیدگل ، بلوار دکتر عظیمی ، ابتدای کوچه هفتم

اعتبار : 1400/01/01


5.00 امتیاز از 1 رای

  کارواش سالار*

کاشان ، بلوار قطب راوندی ، بعد از بریدگی اول ، میدان ولیعصر ، کوچه حکمت هفتاد و یکم

اعتبار : 1400/01/01