5.00 امتیاز از 2 رای

  جگرکی سادات

آران و بیدگل ، خیابان امام حسین ، روبروی باشگاه خیبر

اعتبار : 1399/08/30


5.00 امتیاز از 2 رای

  جگرکی و کبابی علیزاده

آران و بیدگل ، میدان ولی عصر ، ابتدای خیابان ولی عصر

اعتبار : 1399/09/02


0 امتیاز از 0 رای

  بناب کبابی آذربایجان

کاشان ، خیابان آیت اله کاشانی ، نرسیده به میدان امام حسین

اعتبار : 1398/12/19


0 امتیاز از 0 رای

  کباب و چلو کبابی سادات

نوش آباد ، جنب پارک شقایق

اعتبار : 1398/12/26


5.00 امتیاز از 2 رای

  کباب سرای چشم بین

آران و بیدگل ، میدان امام خمینی

اعتبار : 1399/04/19


5.00 امتیاز از 2 رای

  کبابی عصارزاده*

کاشان ، میدان چهارده معصوم ، ابتدای بلوار مفتح

اعتبار : 1399/07/09


5.00 امتیاز از 4 رای

  گوشت شترمرغ

آران و بیدگل ، میدان شهدا ، خیابان شهید رجایی ، روبروی مدرسه ابریشم چی

اعتبار : 1399/08/08


4.33 امتیاز از 3 رای

  جوجه سرای هادی

آران و بیدگل ، خیابان شهدا ، جنب مقبره العلما

اعتبار : 1399/07/18


5.00 امتیاز از 2 رای

  جگرسرای آق علی*

کاشان ، میدان معلم ، انتهای بلوار شهید مفتح

اعتبار : 1399/07/09


5.00 امتیاز از 2 رای

  جگرکی و کبابی امیران*

کاشان ، نبش میدان معلم

اعتبار : 1399/07/09


5.00 امتیاز از 3 رای

  جگرکی عمار

آران و بیدگل ، میدان سپاه ، خیابان جمهوری اسلامی ، ابتدای خیابان مسعود آباد

اعتبار : 1399/06/27


5.00 امتیاز از 2 رای

  کبابی ، جگرکی نخجیر

نراق ، خیابان امام ، بالاتر از آتش نشانی

اعتبار : 1399/06/06