0 امتیاز از 0 رای

  شیرنکده بانو

نیاسر ، مدخل شهر .روبه روی رستوران فرهنگیان 'داخل کوچه

اعتبار :


0 امتیاز از 0 رای

  شرکت تعاونی بانوان کارآفرین کویر

آران و بیدگل ، مرکز شهر

اعتبار :


0 امتیاز از 0 رای

  سبزی فروشی آقا رضا

آران و بیدگل ، خیابان محمدهلال ، روبروی میدان بزرگ

اعتبار :


0 امتیاز از 0 رای

  سبزی فروشی حرم

آران و بیدگل ، میدان محمدهلال

اعتبار : 1400/01/01


5.00 امتیاز از 1 رای

  خانۀ سبزی

آران و بیدگل ، هفت امام زاده

اعتبار : 1400/01/01


5.00 امتیاز از 3 رای

  سبزی فروشی معین آباد

آران و بیدگل ، خیابان امام خمینی ، سه راهی معین آباد

اعتبار : 1400/01/01