>
0 تومان 0
جمع کل: 0 تومان
جمع قابل پرداخت: 0 تومان

دسته بندی ها


5.00 امتیاز از 1 رای

  مدرسه دخترانه عادله فرزانگان (ابتدایی دوره اول و دوره دوم)

آران و بیدگل ، خیابان میرعماد ، کوچه بعثت سوم

اعتبار : نامحدود


5.00 امتیاز از 2 رای

  مدرسه پسرانه ارباب رحیم هاشمی (ابتدایی دوره اول و دوره دوم)

آران و بیدگل ، بلوار مالک اشتر ، روبروی خیابان امیرالمومنین

اعتبار : نامحدود


5.00 امتیاز از 3 رای

  مدرسه دخترانه شهید مفتح (ابتدایی دوره اول و دوره دوم)

آران و بیدگل ، خیابان بابا یعقوب ، روبروی سه راهی خیابان شهید رسول اف

اعتبار : نامحدود


5.00 امتیاز از 1 رای

  مدرسه دخترانه حاج رضا شبان (ابتدایی دوره دوم)

آران و بیدگل ، میدان امام حسن مجتبی ، خیابان حضرت محمد هلال ، ابتدای خیابان چهارسوق

اعتبار : نامحدود


5.00 امتیاز از 1 رای

  مدرسه دخترانه شهید خادم پور (ابتدایی دوره اول و دوره دوم)

آران و بیدگل ، خیابان زینبیه ، خیابان ملا محمد علی

اعتبار : نامحدود


5.00 امتیاز از 1 رای

  مدرسه پسرانه شهیدان غفوره (ابتدایی دوره دوم)

آران و بیدگل ، میدان امام حسن ، خیابان ولیعصر

اعتبار : نامحدود


5.00 امتیاز از 2 رای

  مدرسه دخترانه شهید مدرس (ابتدایی دوره اول)

آران و بیدگل ، خیابان حضرت محمد هلال ، خیابان وشاد

اعتبار : نامحدود


5.00 امتیاز از 2 رای

  مدرسه استثنائی امید (ابتدایی دوره اول و دوره دوم)

آران و بیدگل ، خیابان امیر کبیر ، خیابان امید

اعتبار : نامحدود


5.00 امتیاز از 1 رای

  مدرسه دخترانه بانو سره 2 (ابتدایی دوره اول و دوره دوم)

آران و بیدگل ، بلوار هفت امامزاده

اعتبار : نامحدود


5.00 امتیاز از 1 رای

  مدرسه دخترانه برکت (ابتدایی دوره دوم)

آران و بیدگل ، میدان امام خمینی ، بلوار امام خمینی ، کوچه ولایت سی ام

اعتبار : نامحدود


5.00 امتیاز از 1 رای

  مدرسه دخترانه برکت (ابتدایی دوره اول و دوره دوم)

ابوزیدآباد ، انتهای خیابان امام خمینی (ره)

اعتبار : نامحدود


5.00 امتیاز از 1 رای

  مدرسه پسرانه شهیدان شبانپور (ابتدایی دوره دوم)

آران و بیدگل ، خیابان عباس آباد ، ابتدای خیابان شهید ملکیان

اعتبار : نامحدود


5.00 امتیاز از 1 رای

  مدرسه دخترانه فاطمه ابریشم چی (ابتدایی دوره اول و دوره دوم)

آران و بیدگل ، میدان امام خمینی ، خیابان شهید رجایی

اعتبار : نامحدود


5.00 امتیاز از 1 رای

  مدرسه پسرانه صباحی (ابتدایی دوره اول و دوره دوم)

آران و بیدگل ، میدان شهدا ، کوچه جنب ستاد نماز جمعه

اعتبار : نامحدود


5.00 امتیاز از 1 رای

  مدرسه شهید تقوی شاد (ابتدایی دوره اول و دوره دوم)

نوش آباد ، میدان شهدا ، ابتدای بلوار جلال زادگان

اعتبار : نامحدود


5.00 امتیاز از 1 رای

  مدرسه پسرانه زنده یاد عظیمی (ابتدایی دوره دوم)

آران و بیدگل ، میدان امام حسن مجتبی (ع) ، خیابان ولیعصر

اعتبار : نامحدود


5.00 امتیاز از 1 رای

  مدرسه پسرانه امام حسن عسکری (ع) (ابتدایی دوره اول)

آران و بیدگل ، بلوار گلستان ، کوچه بیستم

اعتبار : نامحدود


0 امتیاز از 0 رای

  مدرسه پسرانه شهید سجادی (ابتدایی دوره اول و دوره دوم)

نوش آباد ، بلوار معلم ، خیابان شهید قریشی

اعتبار : نامحدود


0 امتیاز از 0 رای

  مدرسه پسرانه امام موسی کاظم (ع) (ابتدایی دوره اول)

آران و بیدگل ، میدان امام حسن مجتبی (ع) ، انتهای خیابان ولیعصر

اعتبار : نامحدود


0 امتیاز از 0 رای

  مدرسه دخترانه شهید اشنویی (ابتدایی دوره اول و دوره دوم)

نوش آباد ، خیابان امام خمینی (ره)

اعتبار : نامحدود