5.00 امتیاز از 1 رای

  جایگاه CNG

آران و بیدگل ، بلوار دکتر عظیمی، دشت سرکاری

اعتبار : 1400/01/01


5.00 امتیاز از 1 رای

  پمپ بنزین و جایگاه CNG

آران و بیدگل ، بلوار شهیدان اربابی

اعتبار : 1400/01/01


4.50 امتیاز از 2 رای

  جایگاه CNG فتح المبین

کاشان ، میدان بسیج ، روبروی دارالسلام

اعتبار : 1400/01/01


5.00 امتیاز از 2 رای

  پمپ بنزین حاج حسین رعیتی

کاشان ، میدان بسیج ، بلوار ملا صدر

اعتبار : 1400/01/01


5.00 امتیاز از 1 رای

  جایگاه CNG

آران و بیدگل ، بلوار مالک اشتر، جنب خیابان جلال آباد

اعتبار : 1400/01/01


5.00 امتیاز از 1 رای

  جایگاه CNG

آران و بیدگل ، میدان ولی عصر (عج)

اعتبار : 1400/01/01


5.00 امتیاز از 1 رای

  جایگاه CNG

آران و بیدگل ، بلوار دکتر حسین عظیمی ، خیابان شهیدان سرکاری

اعتبار : 1400/01/01