5.00 امتیاز از 9 رای

  آزمایشگاه سینا

آران و بیدگل ، خیابان شهدا ، جنب درمانگاه فرهنگیان

اعتبار : 1400/01/01


5.00 امتیاز از 2 رای

  آزمایشگاه مرکزی

آران و بیدگل ، میدان شهدا ، خیابان نظام وفا

اعتبار :


5.00 امتیاز از 1 رای

  آزمایشگاه بیمارستان سیدالشهدا

آران و بیدگل ، میدان امام حسن ، خیابان ولیعصر

اعتبار : 1400/01/01


5.00 امتیاز از 1 رای

  درمانگاه امیرالمومنین (ع)

نطنز ، میدان معلم ، خیابان هفدهم شهریور

اعتبار : 1400/01/01


5.00 امتیاز از 2 رای

  آزمایشگاه تخصصی طبی و پاتولوژی دکتر شریعت

کاشان ، چهار راه ایت اله کاشانی ، کوچه بیمارستان میلاد ، جنب قنادی نانک

اعتبار : 1400/01/01