نحوه انتقال علامت تجاری ثبت شده

نحوه انتقال علامت تجاری ثبت شده 1397/09/17 00:00:00

جهت انتقال علامت تجاری ثبت شده احتیاج به تنظیم سند رسمی صلح در دفاتر اسناد رسمی می باشد که در آن علامت مربوطه به شخص دیگر واگذار میگردد و در سند صلح مذکور اسم علامت تجاری و شماره ثبت آن و نام صاحب علامت و نام منتقل الیه قید می گردد. استعلام فقط از مرجع صدور" اداره کل مالکیت صنعتی" نیاز است.

ادامه مطلب


ساختار و وظایف دفاتر ثبت اسناد رسمی

ساختار و وظایف دفاتر ثبت اسناد رسمی 1397/09/16 11:15:00

قانونگذار با وضع مجموعه قوانین و مقررات ثبتی و ایجاد دفاتر ثبت اسناد رسمی گامی در جهت نیل مقصود خود یعنی سامان دهی به اسناد تنظیم شده در معاملات ، برداشته است.

ادامه مطلب


سر دفتر اسناد رسمی

سر دفتر اسناد رسمی 1397/09/16 10:30:00

سردفتر در دفاتر اسناد رسمی بر طبق قانون، تمامی معاملات، اسناد رسمی و خواسته های حقوقی افراد را ثبت کرده و گواهی می کند. سردفتران بنا به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انتخاب می شوند. سازمان ثبت باید برای انتصاب سردفتران اسناد رسمی نظر مشورتی کانون سردفتران و دفتریاران را نیز جلب نماید.

ادامه مطلب


دفاتر اسناد رسمی ؛ تضمین امنیت حقوقی

دفاتر اسناد رسمی ؛ تضمین امنیت حقوقی 1397/09/16 10:00:00

کمک به تأمین بهداشت حقوقی جامعه، از طریق تثبیت مالکیت شهروندان بر اموال و دارائیهای خود و رسمیت بخشیدن به عقود و تعهدات و وصول برخی درآمدهای دولت از کارهای این نهاد است.

ادامه مطلب