>
0 تومان 0
جمع کل: 0 تومان
جمع قابل پرداخت: 0 تومان

دسته بندی ها

بیشترین تجربه بیشترین امتیاز
میثم حاجی‌محمدی

میثم حاجی‌محمدی

کارشناسی ارشد روانشناسی
مدیر مسئول فنی مرکز مشاوره خانواده طلوع وصال


18 سال تجربه
1 مشاوره (در مدت 1 سال و 9 ماه و 11 روز)

اسماء دهقانی

اسماء دهقانی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
مشاور مرکز مشاوره طلوع وصال


6 سال تجربه
3 مشاوره (در مدت 1 سال و 9 ماه و 9 روز)

احمدرضا سعیدی

احمدرضا سعیدی

کارشناسی ارشد روانشناسی
مشاوره خانواده و مثبت گرا


20 سال تجربه
17 مشاوره (در مدت 1 سال و 9 ماه و 3 روز)

حمیدرضا فلاح قهرودی

حمیدرضا فلاح قهرودی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
مشاور خانواده - زوج درمانی


7 سال تجربه
0 مشاوره (در مدت 1 سال و 9 ماه و 7 روز)

محمدرضا عطوفی

محمدرضا عطوفی

دکترای تخصصی روانشناسی
مشاوره تحصیلی، سازشی، رفتاری و خانواده


22 سال تجربه
0 مشاوره (در مدت 1 سال و 8 ماه و 29 روز)

لیلا سادات امامی

لیلا سادات امامی

کارشناسی ارشد روانشناسی
مشاور خانواده و ازدواج


11 سال تجربه
3 مشاوره (در مدت 1 سال و 8 ماه و 27 روز)

الهه پولادسنج

الهه پولادسنج

دکترای تخصصی روانشناسی
روانشناس بالینی، روان درمانگر و مشاور خانواده


5 سال تجربه
0 مشاوره (در مدت 11 ماه و 9 روز)