>
0 تومان 0
جمع کل: 0 تومان
جمع قابل پرداخت: 0 تومان

دسته بندی ها

بیشترین تجربه بیشترین امتیاز
حسن آقاییان

حسن آقاییان

کارشناسی ارشد علوم تربیتی
مشاوره تخصصی برنامه ریزی درسی، هدایت تحصیلی و انتخاب رشته


32 سال تجربه
3 مشاوره (در مدت 1 سال و 9 ماه و 7 روز)

احمدرضا سعیدی

احمدرضا سعیدی

کارشناسی ارشد روانشناسی
مدرس و مشاور دانشگاه/ مشاوره در کلینیک ‌مشاوره آموزش و پرورش


20 سال تجربه
17 مشاوره (در مدت 1 سال و 9 ماه و 7 روز)

علی آخوندزاده آرانی

علی آخوندزاده آرانی

کارشناسی ارشد روانشناسی
مشاور مرکز مشاوره محیا


7 سال تجربه
0 مشاوره (در مدت 1 سال و 9 ماه و 5 روز)

محمدرضا عطوفی

محمدرضا عطوفی

دکترای تخصصی روانشناسی
مشاوره تحصیلی، مدرس کارگاه‌های انتخاب رشته و مشاور رتبه های برتر کنکور


22 سال تجربه
0 مشاوره (در مدت 1 سال و 9 ماه و 14 روز)