>
0 تومان 0
جمع کل: 0 تومان
جمع قابل پرداخت: 0 تومان

دسته بندی ها

بیشترین تجربه بیشترین امتیاز
موسسه  ترازگستر

موسسه ترازگستر

موسسه اداری ،مالی و حسابداری
دارای مجوز از سازمان فنی و حرفه ای


15 سال تجربه
6 مشاوره (در مدت 1 سال و 9 ماه و 7 روز)

محمد علی خوبی

محمد علی خوبی

کارشناسی ارشد حسابداری
متخصص امور مالی، حسابداری قانونی و قراردادها


20 سال تجربه
77 مشاوره (در مدت 1 سال و 9 ماه و 2 روز)