>
0 تومان 0
جمع کل: 0 تومان
جمع قابل پرداخت: 0 تومان

دسته بندی ها

درباره من

دكتراي تخصصي فيزيولوژي ورزشي
عضو هيئت علمي دانشگاه رجايي تهران
مدرس فدراسيون آمادگي جسماني
تجويز برنامه تمرين ويژه ورزشكاران مبتدي و حرفه اي
مشاوره تغذيه ورزشي
مشاوره كاهش و افزايش وزن
مشاوره جهت اصلاح ناهنجاري هاي اسكلتي

ویدئوی معرفی من